Pozoruj – komunikuj – rozhoduj

Ak chcete naozaj rozhodovať o svojej realite, potrebujete si ju
VEDOME UVEDOMOVAŤ, to znamená komunikovať s ňou.
KOMUNIKOVAŤ znamená v prvom rade POČÚVAŤ.

Počúvanie je cesta k uvedomovaniu. Pripomeňme si, čo je realita. NAŠA REALITA ako súčasť existencie JE NEKONEČNE VEĽKÁ. Svojím zložením sa nelíši od trojjedinosti Boha ani od trojjedinosti človeka. Všetko so všetkým súvisí… My, svet, Boh… Nachádzame sa v jednej realite.

Naša realita má tri úrovne: 
– hmotná realita,
– jemnohmotná realita, 
– nehmotná realita.

Jediná realita, ktorej sa ako-tak venujeme a ktorej zatiaľ dokážeme venovať svoju pozornosť, je tá, ktorú zažívame svojím telom, lepšie povedané svojimi piatimi zmyslami. Ostatné dve sú pre nás – pre naše telesné zmysly – neviditeľné. Lenže to, že niečo nevidíme, ešte neznamená, že to neexistuje.


AJ KEĎ NIEČO NEVIDÍME, 
DOKÁŽEME SI TO UVEDOMOVAŤ.
Nepotrebujeme vidieť, aby sme vedeli. 
Aby sme niečo vedeli, potrebujeme si to
uvedomiť.

UVEDOMOVAŤ SI znamená 
POZOROVAŤ a NEHODNOTIŤ.

POZOROVAŤ znamená  PRIJÍMAŤ
to, čo je okolo nás. NIE ODMIETAŤ.
Odmietať znamená hodnotiť.

Ak neprijímate realitu okolo seba
takú, aká je, tak ju nemôžete ani
pozorovať (bez hodnotenia…)… pokračovanie v pripravovanej knihe.

Milan Kern


Tento text podlieha autorským právam, kopírovanie a zdieľanie so súhlasom autora
Milan Kern ©