Prajem vám

Chodím pomedzi vás a Pozorujem. Áno, som Pozorovateľ. Učí ma to, ako s vami Žiť a zostať šťastný.

Toto obdobie zmien a Vzostupu prináša so sebou veľa snáh ovládať ešte aspoň na chvíľu to, čo bolo v našej moci. Ak to robia jednotlivci, vznikajú problémy vo vzťahoch, ak to robia politici, vznikajú problémy v spoločnosti a ak to robia mocní tohto sveta, sú problémy v politickom svete.

Všetci túžime po pokojnom slobodnom vyjadrovaní sa, po tvorení vlastného osobného sveta. Keď to ľudia nemajú, keď sa im to odopiera, dožadujú sa toho. Je to preto, lebo je to ľudská prirodzenosť.

Pozorujem. Preto vnímam viac, než do davu vlievajú vlastníci médií cez svoj nástroj. V pozorovaní je Poznanie toho, čo rastie, čo sa Tvorí a tiež Poznanie s kým ÁNO a s kým NIE. Kto to rozpozná, vyvaruje sa mnohým nedorozumeniam. Túto skúsenosť máme všetci… V tomto období však treba rozlišovať na inej úrovni – na úrovni myšlienok, pretože MYŠLIENKY menia ľudí, spoločnosť, aj Svet.

Prajem vám všetkým SPRÁVNY VÝBER, čo áno a čo nie…
S úctou Milan