PRAVDA a KRIVDA

Je PRAVDA a je KRIVDA.
Slovo PRAVDA sme si už raz vysvetlili. Pripomeňme si to.

PRAVDA. Ak berieme do úvahy,
že slovo DA je v našich slovanských jazykoch výrazom súhlasu, tak PRAV-DA vyjadruje súhlasnú myšlienku, informáciu, či situáciu s najvyšším svetom PRAV, kde vládne nie predovšetkým, ale výlučne PRAVDA a SPRAVODLIVOSŤ.
Slabika DA zároveň vyjadruje Dobro vychádzajúce z Prvopočiatku, zo Zdroja, spojené s činom, ktorý privádza k naplneniu životného predurčenia.

KRIVDA je pokrivená Pravda – KRIvá praVDA.
PRAVDA existuje sama osebe, nezávisle od krivdy. No KRIVDA POTREBUJE PRAVDU, aby mala čo kriviť. Pre Pozorovateľa je tento fakt dôležitý – KRIVDA bez Pravdy neexistuje. Je to pokrivená, skreslená PRAVDA.
PRAVDA však nemá s krivdou nič spoločné. Je od nej úplne nezávislá.

Je dobré si to uvedomovať a pozorovať hlavne v tejto dobe…