Právo, Národ a Moc.

Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť ten obraz, dovoliť sebe samému vojsť do obrazu, aby sme porozumeli ako máme reagovať. Sme predsa ľudia, Každý z nás je Čelovek – ČeLo na vek, máme obrazné myslenie, máme logické myslenie, matematické myslenie, máme schopnosť tvoriť, všetko je to v symbióze, narozdiel od niektorých iných… neľudí. Preto treba vojsť do obrazu a obraz pochopiť, vyjasniť, rozjasniť, aby sa nám rozjasnilo.

Rozjasniť treba. Napríklad existuje také slovo, na ktoré sa orientujú všetci, vrátane Ničiteľov, oni tiež o ňom hovoria, aj keď ho nedodržujú, aj Tvoritelia o ňom hovoria, no tí ho dodržujú, lebo chápu, že na ňom je postavené všetko, a to slovo je Právo, ako nám ho predkovia odkázali. A aké je základné právo? Teraz právo podelili na Rímske právo, Morské právo, právo Kontinentálne, povymýšľali si kadejaké práva… Takže, začali deliť právo, ale ako ho vlastne možno rozdeliť? Keď rozdelíš právo, hneď je u jedného také právo, u druhého onaké, a už je to tu – kto pravdu má, kto pravdu nemá, dokazuj. To sa urobilo naschvál.

Musím povedať, že je iba jedno právo, ono bolo, je a bude a je to právo Historické. Historické právo je večný prúd PRAVI a úplne nezmyselnými bodkami, malinkými fragmentami sú tí, ktorí začali toto právo deliť na Rímske právo, Admirálske právo – je jasné, že Admirálske právo je pirátske právo, že nie je previazané s poňatím práva kontinentálneho, s právom obyvateľov zeme, chlebodárcov, hospodárov, členov rodových občín. Ich zaujíma iba jedno, prísť, dobiť, vykradnúť, kolonizovať a vyberať dane. Takých koloniálnych štátov je v Európe viac, než dosť, to je historický fakt, o ktorom vedia všetci. Po tejto ceste sa vydalo viacero štátov, je to ľahšia cesta zabezpečenia sa… doteraz majú svoje kolónie, neoficiálne. No taká je u nich priorita. Priživovať sa. Parazitovať.

Admirálske právo porodilo demokraciu, Lenže ja vždy ľuďom  hovorím, ľudia sú Moc, Národ to je Moc. To je jediná Moc – Národ. A všetci ostatní prezidenti, králi, to sú iba predstavitelia moci, a keď ich nazývame mocou, iba sami seba staviame do nepríjemnej situácie a Vesmír nám nerozumie, keď sa tak správame. Nemali by sme to robiť. Nemali by sme sa zbavovať Moci a dávať ju – delegovať ju na prezidenta, či vládu. Oni sú iba vykonávatelia a reprezentanti Moci – služobníci Moci. Oni ju nemajú čo mať. A ani by ich to nemalo napadnúť, že ju majú! Čiže u týchto sa zrodila demokracia. Ona sa nezrodila, ale oni ju vytvorili.

Čo je to demokracia? To je najhoršie štádium feudalizmu, najhoršie štádium. Pretože z tribún títo dosadení rezidenti po celom svete hovoria, že demokracia je moc národa, klamú! A zaplatení politici a politológovia pokračujú a premývajú mozgy Národu. To je umelá industria, je to biznis, je to platené divadlo politikov, je to obyčajné kino. A predstavitelia Moci sú herci. Aby Národ pozeral, ako tam niekto bojuje za práva ľudí, za niečo jeden, za iné niečo druhý…

Nikto za nič nebojuje, už dávno je to kino pre Národ. Biznis, ktorý je bez nás, všetko je to bez národa, bez nás. A tu, práve tu treba rozumieť veciam a byť vedomý, vediaci, vzdelaný, treba chápať čo sa deje. Treba chápať, kto je MOC.


His Majesty Alexander