PREČO ?

Prečo nás učili báť sa čarodejníc a nie ľudí, ktorí ich upálili zaživa?

Dobrá otázka pre našu dobu. Vyvolávanie strachu je najstaršia manipulačná technika v dejinách ľudstva. Kto sa bojí, toho viem nasmerovať tam, kde to mne vyhovuje. Vyvolávanie strachu z čarodejníc vyvolalo hon na čarodejnice a následne ľudia stratili kontakt s duchovnom, pretože čarodejnice boli v skutočnosti ženy, ktoré zdravo žili a viedli k zdraviu aj ostatných ľudí. Nie iba stravou a cvičením, to určite nikomu nevadilo. Viedli ľudí k zdravému slobodnému mysleniu. To bol dôvod honu na čarodejnice.

Dnes sa ukazuje v našej spoločnosti niečo podobné. Poukazuje sa na zdravých ľudí, že sú hrozbou pre ostatných. Zamyslime sa… všetci spoločne… k čomu nás chce niekto nasmerovať? KTO vyvoláva strach? KDE vás smeruje? KOMU to najviac vyhovuje? Premýšľajte… a bez strachu, slobodne, len tak voľne s Láskou k Životu.

S úctou milan