PREDKOVIA

Naši Predkovia sú naše korene v doslovnom slova zmysle. Korene, ktoré vyživujú naše duše. Ak zbavíte strom väzieb s jeho koreňmi, čo nastane? Zomrie strom? Nie, nezomrie, ale prestane rásť a rozvíjať sa. Časom sa začne rozkladať. Už ani Slnko, vietor ani voda nepomôžu korune rozvetviť sa a produkovať plody. Plody našej činnosti, nášho RAstu.

Všetko do seba zapadá. To isté sa deje v živote človeka. V popieraní našich koreňov z akéhokoľvek dôvodu je pre nás ťažké sa v živote posúvať, rásť, rozvíjať sa, učiť sa novému a uvedomovať si svoju dušu. Môžu sa vyskytnúť ťažkosti s existujúcimi alebo plánovanými Potomkami.

Mali by sme si uvedomiť že toto všetko je veľmi prepojené. Naše spojenie s našimi Predkami je silná energetická sila. V staroveku dávali RODinu vždy na prvé miesto. Slovania považujú pokrvného príbuzného za posvätný dar. Naši vzdialení príbuzní nám môžu dať smer a nastavenie správania počas celého nášho života. To sa zvyčajne prejavuje v činoch, emóciách a RODinných tradíciách.

Keď hovoríme s našimi Predkami, môžeme vyriešiť množstvo životných problémov. Sú to naše korene – mali by sme si ich pamätať a rešpektovať ich. Aby sme mohli žiť plnohodnotný život, cítiť slobodu, robiť svoje obľúbené činnosti, zhmotňovať a uspokojiť svoje potreby – treba obnoviť väzby so svojimi Predkami.

Okrem našich RODičov máme starých RODičov, pRARODičov a pRAstarých RODičov, tak začína pulz celého ľudstva. Všetko k nám postupne prichádza, všetky dary a všetka zodpovednosť.


ZDROJ: barboRA
https://www.slovanskenoviny.sk/predkovia-2/