Princíp Svetla

Princíp svetla,
ktorý jasne a pevne pôsobí v našom svete,
hovorí niečo, o čom vyvolávači strachu nehovoria.


Princíp svetla hovorí o tom, že svetlo nebojuje. Svetlo proste je. Že boj nie je normou pre zachovanie Pravdy, Lásky, alebo Mieru. Princíp svetla odhaľuje, že život v prítomnosti a v láske je všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme lásku (hojnosť a mier) v prítomnej realite naozaj žili. Nepotrebujeme o tom veľa špekulovať. Len sa na lásku a dobro ZAMERAŤ a KONAŤ v tejto úrovni bytia.

Nikto nie je povinný vyberať si iné možnosti, ktorých nám „svet“ vnucuje nadmieru. Postoj, že žijete v nebezpečí a musíte preto pritvrdiť, zbrojiť, útočiť a bojovať proti protivníkom, nikdy žiadny mier, pokoj a lásku nezabezpečí. Šírenie strachu, nepokoja, nenávisti, násilia a vojen je propaganda tmy. Takto konajú ľudia, ktorí zabudli na svoju duchovnú podstatu, ktorí už neveria v lásku. Veria len v moc a silu nadvlády. Takto konajú ľudia, ktorí sami sú ovládaní. Aj keď si myslia, že nie. Princíp svetla ukazuje, že žiť v strachu a obavách znamená žiť v tme. Lenže naším cieľom, cestou a domovom je Svetlo, Pravda, Poznanie, Láska.

SVETLO S TMOU NEBOJUJE. 
SVETLO PROSTE JE.


… pokračovanie v pripravovanej knihe.

Milan Kern


Tento text podlieha autorským právam, kopírovanie a zdieľanie so súhlasom autora
Milan Kern ©