Psychosomatika

Nebolí ťa chrbát,
ale váha, ktorú nesieš.

Nebolia ťa oči,
ale nespravodlivosť, ktorú vidíš.

Nie bolesť hlavy Ťa trápi,
ale myšlienky v nej.

Nebolí ťa hrdlo,
ale slová v ňom zaseknuté.

Nebolí Ťa žalúdok,
ale to, čo nedokážeš stráviť.

Netrápi Ťa pečeň,
ale hnev, ktorý sa v nej hromadí.

Nie srdce Ťa bolí,
ale nedostatok lásky.