Sila Pozornosti.

Dlho mi trvalo, kým som pochopil pravý význam slovného spojenia SILA POZORNOSTI. Nie je to o tom, či mi niečo neujde, ani o tom, aby som videl, ako sa kto správa. Ide o to, aby som videl súvislosti. Aby som im rozumel. Súvislosti mojich myšlienkových pochodov, odkiaľ tie myšlienky prišli, aký majú pôvod, kto mi ich vnútil a ako… a prečo to práve so mnou zarezonovalo natoľko, že som si ich ponechal v mojom myšlienkovom systéme. Súvislosti mojich reakcií na rôzne podnety v mojom živote… čo pri nich cítim… prečo sa tým zaoberám…

Človek má na začiatku pocit, že pri trénovaní Pozornosti získa akúsi silu, ktorou bude môcť pôsobiť na okolitý svet. Lenže veci sa majú trochu inak. Sila pozornosti nie je nahromadenie niečoho, čo sa vo mne trénovaním kumuluje, až získam potrebnú silu. Sila pozornosti je skôr o tom, že čím viac Pozornosť cvičím, tým bližšie sa dostávam k toku tejto sily. SILA POZORNOSTI je tok mocnej Živej energie, v ktorej sa každý človek môže ocitnúť. My sme síce Živou energiou obklopení, ale až keď sa jej úplne otvoríme, pochopíme, čo všetko nám Živa (energia) môže dať.

Treba pochopiť, že podstata SILY POZORNOSTI nie je súčasťou hmotného sveta. Jej podstata je jemnohmotná. A tu treba začať, ak sa chceme dopracovať k využívaniu tejto Sily. V tomto jemnohmotnom priestore Sila Pozornosti plynie podobne, ako vzduch, alebo ako televízne, či rozhlasové vlny. Tak ako sa viete naladiť na nejaký signál, rovnako sa dokážete naladiť aj na Silu Pozornosti. Naladením na správne vlnenie je práve Pozornosť sledujúca prítomnosť. Podstatné však je, aby to všetko prebiehalo v Láske, nie mimo nej…… pokračovanie v pripravovanej knihe.

Milan Kern


Tento text podlieha autorským právam, kopírovanie a zdieľanie so súhlasom autora
Milan Kern ©