Slovanský slnečný kalendár.

Kruh Mesiaca a kruh Slnka spolu s abecedou Slovanov.
Bol nakreslený do jedného z prvých výtlačkov z roku 1494 z Čiernej Hory…

Viac informácií som k tomu nenašiel.


ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.