SLOVO – ROD.

Upriamujem pozornosť na Slovo ROD. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, ho používame v tých najdôležitejších slovách, ktoré nás sprevádzajú Životom.
Napríklad:
–  naRODeniezROD nášho života. NaRODili sme sa my a naRODenie prežívame aj keď sa nám RODia naše deti. jedno z najúžasnejších Tajomstiev je práve zROD Života.
– pôROD – brána nášho zRODu, ktorou každá živá bytosť musí prejsť. PôROD, ktorý každá matka dôverne pozná… chvíle bolesti a vzápätí radosti, keď si svoje naRODené dieťa pritúli k svojmu telu.
– Tak sa stávame RODičmi, aby sme sa postarali o naše naRODené deti. RODičia sú pre deti prvým vzorom, od ktorých sa učia prvé svetské znalosti. Dieťa dostane svoje RODné meno, RODný list a spoznáva svoju RODinu.
– RODina, základný článok RODu, aj celého náRODa. V RODine máme svojich RODných bratov, RODné sestry, aj starých RODičov, či praRODičov. Kto chce skúmať svoj RODokmeň, dozvie sa o svojom RODe ďaleko viac informácií.
– Nech už naše RODiny žijú kdekoľvek, všade kde sa nachádza náš ROD, všade tam pri RODe, sme v príRODe. Zvyčajne sa v príRODe všetci cítime dobre. Ako znovuzRODení. V prírode všetko rastie samo, no ak chceme, aby sa nám niečo cielene uRODilo, tak sa dopracujeme k úRODe. Všetko je to priRODzené

Vážte si ROD v každom slove, aj v každom vzťahu.
Všetci sme RODáci nášho RODu.

Sme RODáci. Slovom RODák označujeme toho, kto pochádza z nášho rodu. Slovo ROD malo v minulosti obrovský význam. Ctilo sa všetko, čo bolo z RODu. Celá spoločnosť stála na tom, že ROD bol záštitou, aj Silou každého jednotlivca. V minulosti na našom území žili silné RODy. Stačí sa trošku zaujímať o dejiny a zistíte veľmi zaujímavé fakty o tom, kto vlastne sme. Zaujímajte sa o to… posilní to vašu sebadôveru. Sme viac, než si v tomto stave, aký tu teraz vládne, dokážete predstaviť. Sme potomkovia RODa. Kto je ROD, to je už iná téma…


Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan