SMER MYŠLIENOK

Každý z nás myslí. Každý z nás dýcha. Každý z nás je a pije. Je dôležité, čo konzumujeme. Kto dlhodobo konzumuje nezdravé potraviny, ohrozuje svoje vlastné zdravie. Harmónia tela sa naruší a nastáva čas chorôb. Ak by sme dýchali nezdravý a otrávený vzduch, naše telo dopadne rovnako. Nie sme schopní prijímať otrávený vzduch bez narušenia zdravia. A presne to isté platí aj pri myslení.

Ak sa zaoberáme nezdravými myšlienkami, naše myslenie sa stáva nezdravým. Naše fyziologické pochody sú narušené a v tele vzniká disharmónia. Preto je potrebné pozorovať sled našich myšlienok a kontrolovať ich kvalitu. Pre naše zdravie je potrebné, aby sme myslenie mali pod kontrolou, aby sme sled našich myšlienok vedeli nasmerovať správnym smerom. Optimistické myšlienky sú zdrojom radosti. Ak človek cíti radosť, stáva sa šťastným a to ho dostáva do stavu, keď už smer jeho myšlienok kontrolujú samotné emócie. Akonáhle niečo toto šťastie narušuje, cítite, že je potrebné okamžite zmeniť smer myšlienok.

Smer myšlienok je veľmi dôležitý. Ak vaše myšlienky smerujú k vytvoreniu radosti, napadajú vás úplne iné myšlienkové formy, ako keď ste bez kontroly, alebo dokonca pod vplyvom Strachu. Ušľachtilé myšlienky, myšlienky radosti a šťastia vytvárajú v človeku harmóniu, krásu a veselú náladu. Takéto myšlienky dokážu dokonca aj duševne a telesne omladiť. Pomáhajú človeku byť pánom samého seba.

Ovládnutie myšlienkových prúdov a jednotlivých myšlienok je dôležité aj kvôli inej veci. Každá myšlienka je vo svojej podstate istý druh sily. Kto vie túto Silu ovládnuť, pracuje v jeho prospech a prináša človeku nie iba vnútornú Silu, ale aj kvalitné a príjemné emócie. Kto túto schopnosť neovláda, myšlienkové formy (sily) pracujú v neprospech človeka. Takýto človek sa po čase cíti preťažený, podráždený, nahnevaný a neustále pripravený na boj. Podvedome cíti, že ho čosi oberá o energiu, no keďže nepozná tieto zákonitosti, obviňuje svoje okolie.

Naučte sa svoje myslenie kontrolovať a ovládať. Je to, zdá sa jediná možnosť, ako mať pod kontrolou aj svoje vzťahy a svoj život.


S úctou Milan