Staroslovienska Bukvica

Doteraz bol štedro pestovaný mýtus o primitivizme našich Predkov, či progrese – ak už nejaký bol – len vďaka cudzincom. Novými objavmi, alebo lepšie povedané odhaleniami sa však táto ,,pravda“ o našich predkoch výrazne mení.

Stáročia nikto nepopiera, že my Slovieni sme na našom území mali svoj vlastný písomný systém – Starosloviensku Bukvicu. Vždy sa nám však snažili nahovoriť, že nám ju zostavili cudzinci. Teraz prichádza možnosť pochopiť, aký náš vlastný písomný systém naozaj je.

Svojou podstatou je to systém Obrazový, lebo bukvice nemajú iba fonému, ale v textoch sú vždy uložené Obrazy. Obrazy sú totiž súčasťou všetkých starých písomných systémov.

Zvládnutím Staroslovienskej Bukvice dostávame možnosť priamo čítať staré texty, ktoré pred 1000 a viac rokmi mohol napísať aj náš vlastný Predok, ale vďaka systematickej zámene Staroslovienskej Bukvice za latinku, sérii cielených, postupných úprav jazyka a nahradením Védického Svetoponímania náboženským Svetonázorom bola vytvorená medzi našimi Predkami a nami umelá bariéra. Bariéra nám znemožnila priamo čítať staré texty.

Kto chce naozaj pochopiť korene nášho Slovanského pôvodu, potrebuje študovať nie knihy o Slovanoch a Slovienoch, ale mal by sa dostať ku knihám, ktoré Slovania a Slovieni písali. To je kľúč k Pravdivým informáciám.

Preto je na správne pochopenie potrebná aj hlboká znalosť Staroruskej a Slovanskej Kultúry. K tomu je potrebné študovať Starosloviensku bukvicu…

Kto chce, ten si cestu k nej určite nájde.