Svetlo Mysle.

Veľa ľudí sa prebúdza… začínajú rozumieť tomu, čo sa tu deje, lepšie povedané, komu o čo ide. Je ešte veľa úrovní, ktorým nerozumieme, no už nám je jasné, že tak jednoduché to s nami mať nebudú.

Do spoločnosti sa vliala rieka. Tou riekou je tok informácií, riadený skupinou „ľudí“, ktorí chcú ovládnuť všetko. Stoja na brehu „rieky“ a pozorujú, ako to vplýva na dav, na ľudí. No na druhom brehu rieky sa zhromažďujú tí, ktorí nesúhlasia s tokom klamstiev a odčlenili sa. Tí, ktorí pochopili, že je to tok manipulatívnych informácií a klamstiev. Chápu to, lebo si na to posvietili svojou vlastnou Mysľou.

Prebudená Myseľ svieti. Nemyslím to obrazne, je to proste fakt. Mnohí to vedia potvrdiť. Preto taká Myseľ odhalí skôr a viac, ako Mysle ovplyvnené. To Svetlo mnohým vadí a nie iba tým z druhého brehu. Zaujímavé je, že to vadí aj ľuďom v toku, kde sú aj naši blízki, rodina a priatelia.

No keď už svietite,
nedovoľte nikomu,
aby zhasol vaše vnútorné svetlo
len preto, že mu žiari do očí.


S úctou Milan