Túži rásť

Túži rásť
ako dieťa keď sa narodí…
túžim nájsť
kódy každej náhody
čo nám Otec nahodí
ako svojim deťom
ktoré vedie Svetom
aby rástli v Šťastí…

Túži rásť…
zrodila sa z náhody
ktorú Život nahodil
nám do vývoja Duší.
Môžme iba tušiť
čo sa v skutku deje
keď pri srdci nás hreje
Láska.

Túži rásť…
rastie v nás
ako dieťa keď sa narodí.
Nič nevzniká z náhody
len my to tak voláme
keď odpoveď hľadáme
na to čo nevieme
pochopiť.

Túžim žiť
v plnom pochopení
a mnohé v Dobro zmeniť
aby Lásku čo túži rásť
mohol nájsť
každý.
A už Navždy.
Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©