Uzavretý kruh

Ak by každý vedel to, že náš vnútorný svet sa prejavuje v Javnom svete, dával by si každý pozor na to, čo vo svojom vnútri vyživuje. Pretože to, čím živíme svoju Myseľ, čo podporujeme svojou Pozornosťou, čomu odovzdávame svoj vlastný Život už len tým, že tomu dávame svoj vlastný Čas, to všetko sa prejavuje v našom Živote. A potom, keď sa prejaví, sa čudujeme, že je to tu.

To, čo teraz napíšem, možno mnohí vnútorne neprijmete. Každý má svoj vlastný uhol pohľadu, cez ktorý posudzuje to, čo k nemu prichádza. No chcem vám odovzdať posolstvo. Venujte sa svojmu Životu na úrovni Myšlienok, na úrovni Pozornosti a na úrovni Slov. Vedome zachytávajte to, na čo myslíte, nad čím uvažujete, čomu vo svojej Mysli dávate priestor. Váš Priestor.

To na čo myslíte,
je to čo vo svojom Živote naozaj chcete mať? Ak nie, nájdite si na premýšľanie inú tému.

To čomu venujete svoju Pozornosť,
je to čo chcete žiť? Ak nie, venujte svoju Pozornosť tomu, čo chcete vy sami žiť.

To čo hovoríte, to čo vyslovujete,
je to čo chcete, aby sa okolo vás dialo? Slovami zasievate realitu. Z tých semien vyrastá to, čo zasievate. Je to to, čo chcete? Ak nie, hovorte radšej konkrétne o tom, čo chcete žiť. Nie o tom, čo nechcete!

Našimi Myšlienkami, našimi Slovami a našou Pozornosťou dávame hodnotu svojmu Času. Náš Čas je náš Život. Akú hodnotu má náš Život, záleží od toho, čomu venujeme svoj Čas. Život plynie v čase. Život každého jedného z nás. Podľa toho, čomu venujeme svoju pozornosť, dávame hodnotu svojmu Životu. To nás potom napĺňa citmi a pocitmi. Sme to my sami, kto si to vie v sebe nastaviť. A v podstate aj nastavuje. Nie je potrebné očakávať od iných, že v nás nastavia dobré pocity. Je to naše vnútro, náš vnútorný svet, naše city, naše pocity… je to naša Láska, ktorú tak veľmi chce každý cítiť. Hľadať ju vonku a obviňovať ľudí vonku za to, že ju nemáme, je zúfalý omyl.

Myslime tak, aby sme sa cítili príjemne. Pozorujme to, čo sa nám páči, čo v nás prebúdza príjemné pocity. Takto strávený čas nás naplní pokojom a láskou a to nám nastaví myslenie aj Pozornosť. Je to uzavretý kruh. Kruh, ktorý si každý z nás tvorí Sám. Tak ho tvorme vedome.


ŽijemeVedome