VIERA – NEVIERA

Dnes ľudia používajú chýbné frázy. Nerozumejú tomu, čo hovoria. Za posledné desaťročia nám pokrivili významy slov… preto sa Slová začali používať úplne nesprávnym spôsobom. Jeden z príkladov môžu byť Slová – Veríš, neveríš. Slovo VIERA sa dnes používa v nesprávnom význame. Ľudia dnes nevedia čo znamená VIERA. A rovnako slovo NEVERÍM.

Neveriť – to vychádza z nevedomia, nemať vedanie, nemať vedomosť, úplne.
Lenže taký stav u zdravého Človeka nie je. Dnes však ľudia bežne hovoria „neverím“. Vtedy oni sami seba hodnotia a určujú ako deštruktívnych – jestvujúcich mimo svoje Vedomie.

Prečo to tak je? Pretože „VEdanie RA“ je prítomné v každom človeku. Akurát že u každého na rôznej úrovni. Inými slovami, VIERA je v každom človeku, len každý človek má svoju osobnú úroveň Viery na inej úrovni. Niekto ju má na inštinktívnej úrovni, u niekoho je Viera na vyššej úrovni a u niekoho už je to Vedomie a Vyššie Vedomie.

Preto by človek nemal hovoriť „neverím“! Človek má hovoriť „dôverujem“ alebo „nedôverujem“. Pretože vieRA je vždy prítomná u človeka. Každý Človek VIE, že RA je jeho súčasťou. Ide len o mieru uvedomenia si, presnejšie Vedomého uvedomovania si tejto súčasti seba v bežných životných situáciách.
Je to ako so srdcom. Každý VIE, že má srdce, alebo že má krv, alebo že dýcha. Každý človek to vie. No nie každý si to uvedomuje. No niekto áno… niekto si to uvedomuje viac a sú aj takí Človekovia, ktorí dokážu Vedome Žiť s Pochopením dôležitosti týchto súčastí seba a snažia sa udržiavať seba v Harmónii, aby výsledkom bolo zdRAvie.

To nie je relígia (náboženstvo). To je Vedanie RA. Je to tá reálna prirodzenosť ľudského tela, duše, Vedomia, Ducha… všetkého. Všetkých zmyslov tela, všetkých telesných funkcií, všetkých čakier, meridiánov, všetkých tých jemnohmotných tiel, ktoré Človek JE, Jestvuje a zároveň čo je prirodzenosť v celom Vesmíre, v ktorom on žije.

Aj vo vesmíre je všetko reálne prirodzené. Bez ohľadu na to, čo o Vesmíre vieme, na akej úrovni sa nachádza naša VIERA, Vesmír Je. Jestvuje. Človek vie, že Vesmír je. No aj inými slovami sa to dá povedať. Či vieRa, alebo nevieRa, Vesmír je, aj Človek je. Aj biorobot, keď niečo určuje, tak do určitej miery „Vie-RA“.

VieRa je EXISTENCIA.
To je ten správny význam slova VIERA. VIERA = EXISTENCIA.


Čím viac sa človek zaoberá svojim Vedomím, jeho VIERA narastá. Dvíha sa. Pozdvihnúť ju človek môže až na Vyššie Vedomie. VIERA na úrovni Vedomia, aj Vyššieho Vedomia je TVORIVÁ EXISTENCIA, Existencia Tvorcu.


His Majesty Alexander