Všetko so všetkým súvisí

VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ. Preto všetko so všetkým môže byť v harmónii. Záleží na vás, čomu dávate vo svojej realite priestor, čomu dávate voľný priebeh, čomu veríte, po čom túžite a čo robíte. Ak robíte to, čomu veríte a tak, že vás to krok po kroku vedie k tomu, po čom túžite, je všetko v poriadku. Ale ak robíte niečo iné, než to, čomu veríte, a nevedie to k tomu, po čom túžite, je načase si položiť otázku: „Prečo robím to, čo robím? Kto chce, aby som to robil?“ A to – KTO CHCE – je dôležitejšie než si myslíte…


Tvoríte svoju realitu vy
alebo vás niekto ovplyvňuje
a tvoríte to, čo chce niekto iný?


Nech si na túto otázku odpoviete akokoľvek, táto odpoveď dáva obraz vášho života do svetla. UVEDOMENIE TVORENIA vás samo osebe dáva do Svetla. UVEDOMENÍM TVORENIA vystupujete z tmy nevedomosti a nevedomého tvorenia reality niekoho iného. Uvedomením si skutočnosti, že TVORÍTE, či už svoj vlastný Život, alebo Život niekomu inému, z vás robí VEDOMÉHO TVORCU. A to je už len krôčik od uvedomenia a rozhodnutia, že chcete TVORIŤ SVOJE VLASTNÉ…… pokračovanie v pripravovanej knihe.

Milan Kern


Tento text podlieha autorským právam, kopírovanie a zdieľanie so súhlasom autora
Milan Kern ©