ZAMERANIE

Popri mojej práci mám možnosť stretávať sa s rôznymi ľuďmi, v rôznych životných situáciách, rôzne zameraných a preto aj na rôznych úrovniach bytia. Zdalo by sa, že je to v poriadku. To áno, ak by to bolo všetko v Láske a s úmyslom konania Dobra.

Mnohí sa dnes snažia z roviny hmotnej prechádzať do tzv. vyšších Svetov v túžbe vyrásť. Pre každého jedinca to znamená niečo iné. Každý je na to inak vybavený, lepšie povedané pripravený. A práve tu je rozhodujúce to nenápadné ZAMERANIE, ktoré v začiatkoch stačí dosiahnuť len ako výsledok riešenia životnej úlohy. No pri výstupe do Vyšších sfér je ZAMERANIE Cestou. A to je v mnohých prípadoch vážny problém.

Túžba po duchovnom raste je v nás zakódovaná. Vnímať Pokoj v Duši, vnímať Harmóniu a Súlad s Vyššími Silami je túžbou každého Človeka. No nedá sa nič preskočiť. Kým každý na svojej úrovni nepochopí význam ZAMERANIA, význam vnútornej HARMÓNIE, význam LÁSKY a konania v nej, kým nezačne každý na svojej úrovni spracovávať rôzne podoby Strachu a nepodliehať mu, nekonať pod jeho vplyvom, bude sa stretávať s nepríjemnosťami, ktoré mu strpčujú život. A ako to pokračuje, to už vieme… hľadanie vinníkov, dožadovanie trestu, hnev, nenávisť, zloba. A Z TOHO TREBA VYJSŤ!

Rastieme každý SÁM ZA SEBA.
Keď sa ja dostávam vyššie, do jemnejších Svetov, mení sa moja vibrácia a úroveň Vedomia, čo ovplyvňuje moje myslenie, vnímanie a konanie. Ovplyvňuje ma to jak na telesnej/hmotnej úrovni, tak aj na jemnohmotnej úrovni ostatných tiel a Svetov. Zmenami v mojom Vedomí sa pozmeňuje DNA vzorec , čo priamo vplýva na telesnú a hmotnú úroveň bytia. Zároveň sa mení to, čo dnes v bežnej reči nazývame osud.
Týmito dosiahnutými zmenami cez systém vyžarovania a prepojenia s pokrvnou líniou môjho Rodu, prepojenia s mojou priamou Rodnou Rodinnou líniou, ovplyvňujem môj ROD – moje deti, vnúčatá, pravnúčatá… čo priaznivo ovplyvňuje aj mojich Predkov. Tu si treba uvedomiť, že so svojou Rodovou líniou sme nerozlučne spojení reťazcom skúseností, vedomostí a dosiahnutého Poznania. Obrazne si to môžete predstaviť ako informačnú DNA, ťahajúcu sa tisíckami rokov v našich Rodoch, ovplyvňovanú rôznymi udalosťami, až do bodu môjho konkrétneho Života, cez ktorý táto informačná databáza získava to, čo v nej chýba. A JA – TU A TERAZ rozhodujem. O celom mojom Rode. Vnímate tú Zodpovednosť? Zamerajte sa na to a premýšľajte o tom. A ak sa správne Rozhodnete, ovplyvníte tým Osudy vašich Potomkov a vylepšíte Pozíciu Vašich Predkov. Je to vážna úloha!


Preto je dôležité Duchom Žiť,
Dušu do životných procesov zapájať,
Srdcom pristupovať k vlastnej ceste…
lebo to nie iba sebe pomáham,
ale všetkým mojím RODným…
a nie len RODným… ale aj každému,
koho som do svojho srdca vpustil.
… pokračovanie v pripravovanej knihe.

Milan Kern