Zánik.

Západní lídri sú už unavení neustálim stavaním ľudí v spoločnosti proti sebe. Na základe náboženských rozdielov, na základe spoločenských rozdielov, na základe pandemických nariadení… dochádza im inšpirácia. Neustále hľadanie riešení, ktorými vyvolávajú nepokoje v spoločnosti, stavajú ľudí proti sebe, podporujú agresiu, vyvolávajú vojny… to všetko ich zároveň vyčerpáva zo zdrojov.

Lenže ľudia sa prebúdzajú… a začínajú vidieť a rozumieť. Vyjasňuje sa im a to jasné Svetlo v nich, ich spája. Pripájajú sa k sebe Svetlí a temní sa čím ďalej, tým viac boja. Uniká im zdroj – Človek. Dňom a nocou pracujú na tom, aby to urobili tak, aby sa ľudia sami, na základe národnostných, náboženských a iných nezhôd, rozhádali. A hlavne na základe vlastného rozhodnutia, presne podľa Zákona Slobodnej Vôle. Lebo vedia, že inak nemôžu.

Neustále na tom pracujú. Používajú na to médiá – masovokomunikačné prostriedky. Vyzerá to už tak, že médiá slúžia už len na to. A to je ich zánik… a s tým aj zánik starého sveta. Čoskoro.


žijemevedome.sk