ZDROJ

Všetko má svoj Zdroj. Úplne všetko.
Mali by sme sa nad tým častejšie zamýšľať.
Napríklad pri komunikácii s ľuďmi. Aký Zdroj myšlienok používame my, aký Zdroj myšlienok má ten, kto s nami rozpráva. A aby ste nehľadali, kde netreba, napoviem, že sú len dva hlavne Zdroje – Boh a Satan.

Človek si namýšľa, ako on rozmýšľa a vymýšľa… no všetko tu už bolo vymyslené, my len zachytávame myšlienky. Zachytávame tie, na ktoré sme naladení. Niekedy máme myšlienky dobré, inokedy nás napadajú horšie. Ide o to, aký Zdroj myšlienok využívame. Zvyčajne taký, ako sa cítime, akú náladu máme.

Keď chceme konať Dobro, prijímame v tomto smere Božský Zdroj inšpirácie. Vtedy sme naladení na Lásku a Dobro, máme chuť urobiť niekoho šťastným a tiež sa šťastne cítiť.
Ak sme však naladení na pomstu, hnev, závisť, či nenávisť, naše myslenie sa naladí na myšlienky, ktoré majú satanský pôvod. Samozrejme, že si to nechceme pripustiť 🙂 každý si o sebe myslí len to dobré 🙂 No verte mi, ak to začnete Pozorovať a Uvedomovať si Zdroj myšlienok, začnú sa diať zvláštne veci. Sebakontrola na úrovni myslenia je totiž veľmi účinná a dokáže spôsobiť veľké pozitívne zmeny.

Myšlienky sú Duchovné Sily,
ktoré v sebe nesú Moc,
o ktorej dnešné ľudstvo sotva niečo tuší…

S úctou Milan