Žiť čisto.

Žiť čisto neznamená, že odteraz som úplne a stopercentne dokonalý a perfektný. Nie. Žiť čisto znamená to, že odteraz sa snažím žiť vedome tak, aby môj život, moje myšlienky, moje slová, moje rozhodnutia a konanie boli v súlade s čistotou Života, v súlade s Láskou, Svedomím, v súlade so Stvoriteľom.

Áno, vyskytnú sa aj chyby v našom konaní.
Tie som však schopný si priznať,
napraviť a viac ich neopakovať.
To je žiť čisto.

… pokračovanie v pripravovanej knihe.

Milan Kern