ZMYSEL MYSLE.

Ak hľadáte ZMYSEL ŽIVOTA,
objavíte ho vo svojom myslení.


Z-MYSEL myslenia je v tom,
že v mysli nájdete Z-MYSEL

toho, čo robíte a čo žijete.

Z-MYSEL je Z MYSLE.
Preto uč sa myslieť.
Inak myseľ nepochopíš
a ani jej Z-MYSEL.S úctou Milan