Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

Ako tajomne znie tento Hostinského text:

Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok chováš, že s holubmi bývaš. No dvor rodiny tvojej je tá trinásta izba, do ktorej zabránil Ozrut nakuknúť čeľadi. Ty si ten, ktorý, keď sa pominie „sedem rokov“, otvoríš dvere čarovnej svetlice. Vtedy potoky Večného Slova vylejú sa krajinami ľudstva, ožijú zakliate národy a viera tvoja bude im zvestovať Veky SvätoŽitia!

Sem, sem do raja pravzorov nazrite, Vedomci slovenskí! To, o čom ja vám tuná vyprávať budem, je ešte len slabým počiatkom. Vy ste dedičovia Slova. Prvô Slovo bolo v Tatrách; nech teda budú Tatry harfou Slova toho. Od Slova nazvali vás Slovenmi.

Slovo dedov vašich žije vo viere. Zjavenie jeho prežilo už dva Veky. Vo Veku prvom bolo Slovo to v názore, vo veku druhom zjavilo sa v Duchu. O týchto dvoch Vekoch chcem i ja vyprávať vám. Na tento čas o tom prvom, ktorý sme nazvali: Vieronaukou starých Slovenov!…

Peter Kellner-Hostinský
V Rim. Sobote na deň Sobotiek r. 1870